Multimedia embedden

Het is mogelijk om de multimedia-bestanden, waar normaliter een verwijzing naar bestaat, in te voegen in de vragenlijst zelf.
Hierdoor wordt het mogelijk lijsten met afbeeldingen en geluidsbestanden op een website te publiceren, zonder te werken met foutgevoelige zip-bestanden.

Zie voor een voorbeeld van een lijst met ingebedde afbeeldingen uit de voorbeeldenmap het bestand:

Hoofdsteden (Ingebedde afbeeldingen).t2k

Ook multimedia embedden?

Kies in het menu [Bestand][Opslaan als]. Kies voor 'opslaan als type Teach2000-bestanden met extra opties'.

Een dialoog wordt zichtbaar, waarin 'Geluiden en afbeeldingen invoegen' kan worden aangevinkt.