Bestanden openen vanaf een website

Let op, dit hoofdstuk is alleen geschikt voor html-programmeurs en andere computertechneuten!

Teach2000-bestanden kunnen worden geopend vanaf een website met het url-protocol "t2kp".

Lijsten op internet

Maak de verwijzing naar een Teach-bestand vanaf een website als volgt:

Link: <a href="t2kp://www.teach2000.nl/Woordenlijst.t2k">woordenlijst</a>

Let op! Het volledige (absolute) domein moet in de href worden opgegeven! En bij een sub-domein ook nog "http":

Link: <a href="t2kp://http://lijsten.teach2000.nl/Woordenlijst.t2k">woordenlijst</a>

Om dit te laten werken moet het URL-protocol t2kp geregistreerd zijn. Dit gebeurt automatisch bij de installatie van Teach2000 vanaf versie 7.52. En voor lijsten op internet moet Teach2000 toegang hebben tot het internet om de woordenlijst te downloaden.

Een andere manier van publiceren

Lijsten kunnen ook als formulier worden gepubliceerd. De lijst kan eerst nog worden bewerkt:


In code is dit:

<form action="http://www.woordjesleren.nl/test.php" method="POST">
<textarea name="list_plain" rows="10" cols="60" wrap="off">
les douze mois = de twaalf maanden { Eventueel commentaar voor de hint }
janvier        = januari
février        = februari
mars           = maart
avril          = april
mai            = mei
juin           = juni
juillet        = juli
août           = augustus
septembre      = september
octobre        = oktober
novembre       = november
décembre       = december
</textarea>
<br>
<input type="submit" value="Overhoor">
</form>

Lijsten op intranet

Een verwijzing naar een bestand op een logische drive ziet er dan anders uit, als onderstaande html-code:

Link: <a href="t2kp://C:\Program Files\Teach2000\Voorbeelden\Woordenlijst.t2k">woordenlijst</a>

Als op de link de hier gedefinieerd is, wordt geklikt, zal het bestand geopend worden in het overhoorprogramma.

Omdat het niet altijd mogelijk is het volledige pad in de link te zetten, kan de verwijzing ook alleen de naam van de woordenlijst bevatten:

Link: <a href="t2kp://Woordenlijst.t2k">woordenlijst</a>

Om het bestand te kunnen openen moet het pad wel bekend zijn. Hiervoor is een registry-sectie beschikbaar,

HKEY_CURRENT_USER\Software\Teach2000\T2KP_Paths

De eerste 'String Value' die hier aangetroffen wordt, die samen met het in de url opgegeven bestand een geldige bestandsnaam vormt, zal worden gebruikt om het bestand te openen.

Linken vanaf een CD/DVD

Als het, bijvoorbeeld bij bestanden op een CD/DVD, niet mogelijk is de drive-letter bij de verwijzing in te sluiten, kan de link als volgt worden gepubliceerd:

Link: <a href="t2kp://teach_files\Woordenlijst.t2k">woordenlijst</a>

Teach2000 zal dan alle geïnstalleerde drives (van Z:\ tot A:\) aflopen, tot het bestand is gevonden.
De eerste combinatie die wordt geprobeerd is:
Z:\teach_files\Woordenlijst.t2k
Dan de volgende combinatie:
Y:\teach_files\Woordenlijst.t2k
En zo voort.

Dialoog

Mocht Teach2000 aangeroepen zijn met het protocol t2kp, en het bestand kan niet met een van de bovenstaande methoden worden gevonden, wordt een dialoog getoond waarmee naar een directory kan worden gezocht.