Klassikale toets

De klassikale toets is een overhoring die wordt afgenomen via de computer.

Vereisten: De klassikale overhoring bestaat uit drie stappen.
  1. De toets ontwerpen.
  2. De toets afnemen.
  3. De toets nakijken.

Stap 1, de toets ontwerpen

Begin met een vragenlijst die als basis dient voor de overhoring. Voer deze in op de bekende wijze of open de vragen van schijf.

Om de overhoring te ontwerpen moet het ontwerpscherm worden geopend.
Kies in het menu [Bestand][Klassikale toets][Toets ontwerpen]. Het ontwerpscherm zal verschijnen.

Vul de gegevens van de toets in, zoals de titel, het vak en de naam van uw opleidingsinstituut.
Deze informatie wordt getoond bij het afnemen.

Selecteer de gewenste vraagstelling, de volgorde en het aantal vragen dat de leerling moet beantwoorden.

Vraagstelling: Dezelfde opties als bij een gewone overhoring. Hoe de toets eruit ziet wordt meteen zichtbaar.
Volgorde: Kies de volgorde. Als voor ‘Willekeurig’ wordt gekozen, zal de volgorde van vragen per leerling verschillen. Een voorbeeld wordt in het scherm getoond.
Aantal vragen: Hiermee kan een subselectie worden gemaakt, zodat iedere leerling een unieke toets krijgt.

Kies ‘Toets opslaan’ om de toets op te slaan.
Het scherm voor het opslaan van de toets verschijnt.

Kies twee paswoorden. Het nakijkpaswoord is uitsluitend voor u, om de uitwerkingen na te kijken. Het tweede paswoord is voor de leerlingen, om de vragen te kunnen lezen.
Dit leerlingenpaswoord moet bekendgemaakt worden bij begin van het afnemen van de toets.

Er zijn twee opslagmogelijkheden.
  1. Online toets
  2. Netwerktoets

Online toets

De online toets wordt opgeslagen op internet. Belangrijk is dat alle computers op internet moeten zijn aangesloten. Voordeel is dat deze toets vanaf verschillende locaties afgenomen kan worden.
De online toets maakt gebruik van een toetscode. Deze krijg je bij opslaan. Onthoud deze code, hij is nodig voor het afnemen (stap 2) en voor het nakijken (stap 3).

Netwerktoets

De netwerktoets is een bestand (.t2kt). Dit bestand moet op het netwerk staan op een plek waar studenten toegang toe hebben.
De locatie waar de antwoorden van de leerlingen worden opgeslagen, moet bereikbaar zijn vanaf de computers van de leerlingen, zodat zij de antwoorden kunnen opslaan.
Leerlingen moeten vanaf hun computer rechten hebben om de antwoorden op te slaan. Dit moet eventueel in samenwerking met de systeembeheerder worden geregeld.

Het bestand dat nu wordt gemaakt (.t2kt) is het bronbestand dat leerlingen moeten openen om de toets te maken.

Het opslaan kan even duren, wegens de versleuteling die plaatsvindt.

Test stap 2, zodat u niet voor verassingen komt te staan.

Stap 2, de toets afnemen

Als de leerlingen op hun plek achter de computer zitten moet het volgende worden gedaan: Met de navigatiebalk onderin het scherm kunnen leerlingen tussen de vragen navigeren. Als ze een opmerking hebben over een vraag kunnen ze dat bij hun gegevens invullen.

In het scherm staat ook een indicator van de resterende tijd. Als de tijd is verstreken zal de toets vanzelf afgesloten worden. Als de leerling zenuwachtig wordt van deze indicatie kan deze worden verborgen.

Laat de leerling de antwoorden invullen. Als dit gebeurd is kan op de knop ‘Afsluiten’ worden gedrukt. Hiermee wordt de toets afgesloten is de leerling klaar.

Stap 3, de toets nakijken

Als de leerlingen klaar zijn met de toets kan worden nagekeken.

Kies in het menu [Bestand][Klassikale toets][Toets nakijken].
Een scherm zal verschijnen waar u uw docentenwachtwoord moet invullen. Kies dan voor ‘Openen’ om een of meer uitwerkingen te openen.

In geval van een online test is de toetscode nodig die u ontving bij het opslaan (stap 1).
In geval van een netwerktoets moeten de resultaatbestanden (.t2ks) worden geopend.
Tip: om meer dan één resultaat tegelijk te openen kan met CTRL ingedrukt de selectie worden vergroot.

Een bestand met de uitwerking heeft ongeveer deze bestandsnaam:
3E28E1F0-3815-49A1-910D-969144CB4F47.t2ks

In de lijst links staat het overzicht van de geopende uitwerkingen, met de naam van de leerling en de score.

Als een leerling in deze lijst wordt geselecteerd, zullen de ingevulde antwoorden zichtbaar worden in het overzicht rechts.
Pas eventueel de controle aan, zodat bijvoorbeeld hoofdletterfouten worden goed gerekend.
Loop de uitwerking per antwoord langs en pas eventueel het aantal punten voor de vragen aan. Hiermee wordt de het aantal punten berekend.
Bij ‘Opmerkingen’ is per vraag ruimte voor terugkoppeling aan de student.

Wat je ook moet weten

De netwerktoets kent twee bestandstypen:
  1. De toets (t2kt).
  2. De uitwerkingen van de leerlingen (t2ks).
De bestanden (het tentamen en de uitwerkingen) worden versleuteld en kunnen alleen worden gelezen door degene die het docentenpaswoord kent. Het is geen probleem als leerlingen buiten de klas toegang hebben tot deze bestanden.

Als leerlingen het studentenwachtwoord kennen, hebben ze toegang tot de vragen. Als de toets niet gelijktijdig wordt afgenomen is het handig meerdere toetsen te ontwerpen met verschillenden leerlingpaswoorden.

Als het netwerk niet beschikbaar is ten tijde van het afnemen van de toets wordt de uitwerking opgeslagen in de temp-directory. De systeembeheerder kan in dit geval ondersteunen bij het ophalen van de antwoorden.

Fraude en preventie

Voor afkijken loopt een docent rond, maar een toets met de computer brengt nieuwe mogelijkheden voor fraude.

Daarom zijn tijdens de toets een aantal toetsenbordcombinaties geblokkeerd, zoals Alt-Tab.
Op deze wijze kan niet MSN gestart worden.
Bij aanvang van de toets zal Teach2000 proberen automatisch e-mail, chat en andere internetsoftware te sluiten.

De toetscombinatie Ctrl+Alt+Delete is een combinatie die beschermd wordt door Windows. Om deze 'mogelijkheid tot fraude' onmogelijk te maken moet de systeembeheerder aan het werk.

Een mogelijkheid om Ctrl+Alt+Delete te blokkeren kan zijn een aparte toetsuser op het netwerk aan te maken, met rechten op de locatie waar de uitwerkingen worden opgeslagen.
Voor deze user kan dan een group-policy worden aangemaakt (voorbeeld voor Windows XP, Engelse versie):

Start met 'Start', 'Run': gpedit.msc
Open de User Configuration - Administrative Templates - System - Ctrl+Alt+Del Options.

Enable hier:
Remove Task Manager
Remove Lock Computer
Remove Logoff

Meer info op Wikipedia.

Teach2000 probeert fraude te voorkomen en notificeert de docent bij het nakijken als het vermoeden van fraude bestaat. Zo worden tijden de toets actieve programma's bijgehouden en de toetsaanslagen met mogelijk frauduleuze bedoelingen. Het is echter aan de docent om hier actie aan te verbinden.