Fout antwoord goed rekenen

Bij het overhoren komt het wel eens voor dat het antwoord goed is, maar het toch fout wordt gerekend, omdat het gegeven antwoord niet voorkomt in de lijst. Hier kun je misselijk van worden, maar dat hoeft niet. Voor zo'n dyslexie-foutje bestaat een medicijn.

Als oplossing is de 'ontsnapknop' ingebouwd . Met een druk op deze knop is het mogelijk het laatstgegeven antwoord goed te rekenen.

Vervolgens is het mogelijk het gegeven antwoord als mogelijk goed antwoord (synoniem) toe te voegen, zodat het de volgende keer wel in een keer goed wordt gerekend.