Overhoorinstelling Herhaling

De lijst kun je herhalen tot je een ons weegt, mits je hier 'Herhaal' aangevinkt hebt. Als je hebt gekozen voor 'Herhaal tot alles goed beantwoord is', kun je ook lang blijven herhalen, maar op een gegeven moment zullen alle woorden goed beantwoord zijn.

Als je kiest voor 'Geen herhaling', zal na afloop van de overhoring toch worden gevraagd of je fouten opnieuw wilt oefenen.

Intervaltraining (Paul Pimsleur)

Een intervaltraining (Spaced repetition) is volgens taalkundigen de beste manier om een woordenlijst te leren.

Dr. Paul Pimsleur heeft hier zijn levenswerk van gemaakt en Teach2000 heeft een vereenvoudigde versie hiervan toegepast (Graduated Interval Recall).


Deze methode berust op het achter elkaar herhalen van de vragen. Als een vraag juist wordt beantwoord, zal hij later terugkomen dan wanneer hij niet juist wordt beantwoord.
Als de vraag vier keer achter elkaar goed wordt beantwoord, zal hij bekend worden geacht en uit de oefening verdwijnen.