Extra informatie

Bij het overhoren kan het handig zijn wat extra informatie of commentaar te zien (bijvoorbeeld een geheugensteuntje, of een hint). Dit is mogelijk in Teach2000.

Eenvoudige invoer

In de eenvoudige invoer kun je het commentaar ingeven tussen accolades. Bijvoorbeeld:

vraag = antwoord { Extra info bij de vraag }

Had je de vragen al naar de Definitieve vragenlijst verplaatst, dan kun je commentaar ingeven door het in te typen in de kolom 'Extra informatie'.

Uitgebreide invoer

In de uitgebreide invoer kan het commentaar in het vak Extra informatie worden getypt.

Zichtbaar en onzichtbaar commentaar

Wil je dat een stuk commentaar niet zichtbaar is tijdens het overhoren, kan dat door het achter de combinatie "/*" te zetten:

Dit commentaar is zichtbaar /* en dit niet

Deze functie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om aan te duiden uit welk hoofdstuk een vraag kwam.

Als het commentaar bestaat uit een www-adres, wordt het commentaar als internetlink getoond, zodat je kunt klikken naar een internetpagina met meer informatie.

vraag = antwoord { http://www.internet.nl/meerinfo.html }