Uitleg na beantwoorden

De uitgebreide invoer biedt de mogelijkheid tekst in te voeren, die getoond wordt na het beantwoorden van de vraag.
Dit kan een korte uitleg zijn, maar ook een uitgebreide uiteenzetting van de mogelijkheden.

Als je een link naar een website opgeeft, zal de website getoond worden.

Het is mogelijk alleen de uitleg weer te geven als het antwoord fout was.

Het is ook mogelijk om een geluidsbestand te koppelen aan de uitleg. Zo kan bijvoorbeeld de uitspraak ten gehore gebracht worden.