Vreemde karakters/symbolen

Vreemde talen hebben vreemde tekens. Zo is de Duitse Eszett niet op onze toetsenborden te vinden. Ook hebben we een probleem met het omgekeerde vraagteken uit het Spaans, of met de ligatures, de accenten, circumflexes en de cedilles uit het Frans.

Deze en meer vreemde tekens kunnen ingevoerd worden door een scherm, dat op te roepen is door op de symboolknop te klikken, Symbolen. Kies in dit scherm het gewenste symbool.
Eventueel zijn de tekens in dit scherm te wijzigen. Zie hiervoor de paragraaf "Symbolen wijzigen".

Mocht het teken van je keuze er niet tussen staan, kies dan in het menu [Instellingen][Instellingen] bij Functietoetsentoekenning. Hier kunnen letters/woorden achter de F-toetsen worden geprogrammeerd.

Grieks

Voor het invoeren van Grieks kan unicode worden gebruikt, maar voor het gemak is ook een lettertype toegevoegd, Greek.
Zie verder invoeren van Grieks.

Unicode

Japans, Russisch, Arabisch, Chinees, Hebreeuws of andere talen hebben een lettertype waar het Nederlandse toetsenbord niet direct geschikt voor is.

Invoeren van niet-westerse talen wordt in Windows 2000 en XP/Vista ondersteund. Het zogenaamde unicode wordt hiervoor gebruikt, een uitgebreid lettertype. Arial is zo'n unicode-font.

Het invoeren van andere karakters kan als op diverse manieren.

MS Word

In MS Word kun je een lijst invoeren, de unicode-tekens zijn in te voegen door te kiezen voor [Invoegen][Symbool]. Kies dan het lettertype 'Arial' en de gewenste deelverzameling, bijvoorbeeld Latijn - uitgebreid A.
Zoek het gewenste teken op en kies 'Invoegen'. De tekst kan uit Word vervolgens in Teach2000 worden geplakt.

Character Map

In Windows 2000, XP en Vista heb je de beschikking over het programma Charmap. Om dit te starten ga je naar [Start][Uitvoeren]. Geef 'charmap' in en klik OK. De 'Character map' wordt nu opgestart.
Kies het lettertype Arial, vink 'Advanced view' aan en kies de gewenste Character set, bijvoorbeeld Windows: Turkish. Selecteer het gewenste teken en kies 'Select'. Met 'Copy' wordt het teken naar het klembord gekopieerd.
Kies in Teach2000 'Plakken' om het klembord naar het invoerscherm te kopiŰren.

Andere taal instellen

Kies [Start][Instellingen][Configuratie scherm]. Selecteer Regionale instellingen. Klik op de tab Talen en kies 'Details'. De invoertalen kunnen nu geselecteerd worden. Om talen toe te voegen kun je met 'Toevoegen' een nieuwe taal installeren.
Als je vervolgens Teach2000 opstart en op de taakbalk een andere taal dan EN of DU kiest, bijvoorbeeld EL (Grieks) of TR (Turks), kun je deze taal met het toetsenbord invoeren.

Alt-methode

Karakters invoeren met de Alt-methode.
  1. Zoek de ASCII-waarde op of de Alt-code.
  2. Klik op de Alt-toets en houd deze ingedrukt.
  3. Klik op de '+' van het numerieke toetsenbord.
  4. Voer de Alt-code in.
  5. Laat de Alt-knop los.
Als dit niet werkt, moet je een instelling wijzigen in het registry. Als je niet weet wat dat is, dan moet je dit niet proberen!

Open in Regedit de key "HKEY_Current_User/Control Panel/Input Method" en geef de string "EnableHexNumpad" de waarde "1". Als hij niet aanwezig is, kun je de REG_SZ toevoegen.

Karakters invoeren met Unicode IME

De IME-editor wordt gestart door LinkerAlt+Shift in te drukken.

Voorwaarden:
Ondersteuning voor East Asian Languages moet zijn ge´nstalleerd.
Dit kan door in het control Panel -> Regional Settings -> Tab 'Languages' de ondersteuning aan te vinken.
Het kost een paar honderd MB op je schijf en je moet hiervoor je computer herstarten.

Ga daarna terug naar het control Panel -> Regional settings -> Tab 'Languages' -> Knop 'Details'.
Voer hier de gewenste taal toe, bijvoorbeeld Japans.

Eenmaal klaar kan met de LinkerAlt+Shift gewisseld worden tussen talen.

Karakters wijzigen

De karakters die worden getoond in het scherm "Symbolen" kunnen worden gewijzigd. Kies hiervoor de knop "Bewerken".
In het scherm dat dan verschijnt kunnen alle gewenste karakters worden toegevoegd.
Met een klik op de knop "Charmap" wordt de Windows Character Map geopend, voor het zoeken naar een bepaald karakter.