Alternatieve vragen en antwoorden

Er leiden vele wegen naar Rome. Zo kan het Engelse 'I beg your pardon' vertaald worden met 'Pardon'. Eventueel met als tweede vertaling 'Sorry'.
Helaas zijn deze twee vertalingen niet dekkend. Andere mogelijke vertalingen kunnen worden opgegeven (bijvoorbeeld 'Excuses' of 'Neemt u het mij niet kwalijk').

Andersom, als je Nederlands-Engels overhoort, kan het zijn dat 'Pardon' vertaald kan worden met 'I beg you pardon', maar ook met 'Sorry', enzovoort. Hiervoor zijn mogelijkheden ingebouwd.

In de 'uitgebreide invoer' zijn twee knoppen toegevoegd, 'Alternatieve vragen' en 'Alternatieve antwoorden'.

Als op een van deze knoppen wordt geklikt, verschijnt een schermpje met de invoer voor de alternatieven. Hier kan een grote hoeveelheid alternatieven worden opgegeven. Deze alternatieven worden goedgerekend bij het overhoren.

Als alternatieven zijn opgegeven, is het icoontje van de knop 'gevuld'.

Overhoren

Tijdens een overhoring kan een fout antwoord worden goedgerekend, als het een goed antwoord is, maar net even anders werd geschreven. Het antwoord kan dan worden toegevoegd als synoniem.

Meer mogelijkheden? Zie Regular expressions.