Toevoegen van illustraties/filmpjes

Illustraties en animaties kunnen gebruikt worden tijdens de overhoring om de vraag te verduidelijken.

Het toevoegen van illustraties is op twee manieren mogelijk.
Uitgebreide invoer-scherm:
Kies bij een vraag voor Picture (Illustratie). Een dialoogje zal verschijnen.

Eenvoudige invoer-scherm:
Selecteer de kolom 'Illustratie' en druk op de knop met drie puntjes.

De drie icoontjes die dan tot je beschikking staan zijn openen, wissen en toon voorbeeld.

Openen Openen: Zoek het gewenste plaatje op de schijf.

Wissen Wissen: Wis de illustratie uit de vraag. Het bestand zelf zal wel op schijf blijven staan!

Voorbeeld Toon voorbeeld: Laat de illustratie zien.

De formaten die ondersteund worden zijn: JPG, PNG, GIF, BMP, ICO, Windows metafiles en Enhanced metafiles.
Daarnaast kun je verwijzen naar filmpjes/animaties. Kies om deze bestanden te openen "Alle bestanden *.*".

De bestandsnaam zal als absolute naam worden ingevoerd. Dat wil zeggen: 'C:\Mijn Documenten\vraag1.bmp'.
Als de bestandsnaam van de woordenlijst bekend is, kun je ook kiezen voor een 'relatieve' bestandsnaam. Dit is de bestandsnaam t.o.v. de bestandsnaam van de lijst. Voorbeeld: 'vraag1.bmp'.
Als relatieve bestandsnamen worden gebruikt, wordt het eenvoudiger een woordenlijst met illustraties te verplaatsen.

I.p.v. een link naar een afbeelding kun je ook een link naar een internetpagina opgeven. Als dat een link naar een film op Youtube is (bijv. http://www.youtube.com/watch?v=ZVuVPTLYRcQ), wordt die ingebed in de applicatie.

Een link naar Youtube kun je als volgt invoeren:

Kopieer het internetadres, bijvoorbeeld 'http://nl.youtube.com/watch?v=1MKc4r2zLTE'.

Ga naar de eenvoudige invoer.

Klik op het vakje 'Illustratie' bij de juiste vraag (klik niet op het browse-knopje, hiermee kun je alleen plaatjes toevoegen).

Het vakje wordt 'invoerbaar'. Plak (of typ) het internetadres in dit vakje.

Klik Enter, om de invoer te bevestigen.

Multimedia invoegen in het overhoorbestand zelf? Zie multimedia invoegen.