Eenvoudige invoermethode

De eenvoudige invoer is heel flexibel. Voer de woorden in het bovenste scherm in. Begin met het te leren, buitenlandse woord. Typ vervolgens een scheidingsteken en geef daarna de betekenis.

Het scheidingsteken kun je vinden in het omlaagklapbare witte tekstvenster naast 'Lijstscheiding'. Standaard is dit = (is-teken).

Voorbeeld:
one = een
two = twee
three = drie

(Het lijstscheidingsteken is '=')

Als 'one' twee betekenissen heeft, geef je dat zo op:
one = een; 1

Nog meer betekenissen:
one = een; 1; Een

Soms heeft een vraag meerdere schrijfwijzen, geef dit zo op:
one; One = een; 1; Een

Commentaar invoeren?
Gebruik accolades:
vraag = antwoord { En dit is mijn hint, zichtbaar bij overhoren }

Meerkeuzevragen invoeren? Dit is mogelijk in de eenvoudige invoer, maar handiger in de uitgebreide invoer!
Gebruik haakjes en een asterisk voor het juiste antwoord.
one = (een*)(twee)(three)

Een meerkeuzevraag met meerdere mogelijke antwoorden (meer-meerkeuzevraag)? Gewoon meer sterretjes invoegen...
Fietsfabrieken in Amsterdam = (Simplex*)(Gazelle)(Burco*)(Fongers)(Germaan)

Grammatica wordt als volgt ingevoerd:
Hebben = (Ik=heb)(Hij=heeft)(Wij=hebben)

Als je een woordenlijst hebt ingevoerd, klik dan op [Omlaag]. De woorden zullen naar de matrix onderin het scherm worden verplaatst. Nu kun je beginnen met overhoren.

De woorden kunnen, als ze in de 'Definitieve woordenlijst' staan, worden bewerkt door ze te selecteren en op de knop F2 te drukken. Langzaam dubbelklikken voldoet eveneens.

Als bij de vraag of het antwoord het woord 'meer' staat, betekent dit dat er nog meer mogelijke vragen of antwoorden ingevoerd zijn.
Om deze te bewerken kies met de rechtermuisknop voor 'bewerk alternatieve vragen' of 'bewerk alternatieve antwoorden'.

Sorteren van de lijst kan door op de balk bovenaan de kolom te klikken.

Het is mogelijk met de muis vragen omhoog of omlaag te 'slepen'.

Met het popup-menu van deze lijst (rechter muisknop), kunnen de rijen worden omgeklapt. En er kan worden gezocht naar dubbele invoer. Of om selecties te maken.

Opmaak in de eenvoudige invoer

De uitgebreide invoer heeft 'what you see is what you get (wysiwyg)'-opmaakmogelijkheden. De eenvoudige invoer heeft ook opmaakmogelijkheden, maar niet wysiwyg. Hier wordt BBCode voor gebruikt.

Regeleinde [br]

Vet [b][/b]

Cursief [i][/i]

Onderstreept [u][/u]

Doorgehaald [s][/s]

Superscript2+ [sup][/sup]

Subscript2 [sub][/sub]

Rode kleur [red][/red]

De invoer kan er dan zo uitzien:
Vraag [b]vet[/b] met [red]rode[/red] kleur = antwoord van[br][s]een[/s]twee regels.