Teach2000 in een netwerk

Het is mogelijk Teach2000 in een Windows NT/200x/Novell-netwerk te installeren met centrale (server) opslag van de data/lijsten.

Hiervoor zijn alle bestanden nodig zoals ze ook in de installatiedirectory worden ge´nstalleerd. Het installatieprogramma plaatst geen bestanden in andere mappen.

De t2k-bestanden (vragenlijsten) kunnen ook op het netwerk worden gezet.

Op iedere client-pc kan een snelkoppeling worden gemaakt naar Teach2000.exe op het netwerk.

Voor de techneuten

Om te zorgen dat bij het opstarten Teach2000 altijd dezelfde directory opent, moet een registry-setting voor de HKCU gepushed worden, HKCU\Software\Teach2000\MainForm\LastDirUsed. De value van deze key kan bijvoorbeeld naar een netwerkfolder verwijzen.
In dezelfde registry-key moet dan ook RememberLastDirUsed de waarde 1 krijgen.

Als vervolgens ook het t2k-bestand met Teach2000 moet worden geassocieerd is een registry-wijziging nodig (in dit voorbeeld is Teach2000.exe te vinden in 'X:\Dirname'):

[HKEY_CLASSES_ROOT\.t2k]
@="Teach2000.Document"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Teach2000.Document]
@="Teach2000 Document"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Teach2000.Document\shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Teach2000.Document\shell\open]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Teach2000.Document\shell\open\command]
@="\"X:\\Dirname\\Teach2000.exe\" \"%1\""

Een overzicht van alle tijdens de installatie gedane acties kan worden gemaakt door de installatie op te starten met parameter /LOG.

Installatie kan op werkstations 'remote' worden uitgevoerd met parameters /SILENT of /VERYSILENT.

Andere parameters voor de installatiefile zijn:

/NOCANCEL
/NORESTART
/SAVEINF="filename"
/DIR="x:"
/GROUP="folder name"
/NOICONS
/RESTARTEXITCODE=exit code

Aan de uninstaller (unins???.exe) kunnen ook parameters worden meegegeven:

/SILENT, /VERYSILENT
/NORESTART