Installatie

De installatiehandleiding is te vinden op internet.
Zie www.teach2000.nl.

Kies links in het menu voor Support - Installatie.